Dragon Vein Agate

  • Vishuddha Chakra – Throat Chakra
  • Ajna Chakra – Third Eye Chakra

◇◇◇